Tin tức Bản tin OMC Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn kể từ ngày 24/02/2021.
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Trần Quang Thái kể từ ngày 24/02/2021.
<tải về>

Ngày đăng: 24/02/2021, 09:43 am