Tin tức Bản tin OMC OMC CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

OMC CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

- Quyết định HĐQT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông đối với ông Trần Quang Thái kể từ ngày 24/02/2021 <tải về>

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:28 pm